solomon_speaks Eric berättar mer om den nya boken: ”Solomon speaks on Reconnecting Your Life” som kommer även kommer ut på svenska senare i höst.

Äntligen är Eric Pearls efterlängtade bok här och denna kväll ges ett spännande föredrag där du inviteras att följa med Eric när han utforskar och expanderar den oerhört visa, kärleksfulla information vi fått tillgång till med hjälp av det kollektiva medvetandet Solomon. De namn vi kallar den information som kommer genom Fred.
Även om du kanske har svårt att tänka dig att informationen inte kommer från Fred eller om du ser det som den naturligaste sak i världen att Fred bara är en kanal kommer du känna igen visheten i de som förmedlas.

Information hjälper oss att förstå mer om världen och oss själva och utvecklas, förändra, förbättra och fullända alla aspekter av våra liv.
Du måste kanske tänka om beträffande allt du tidigare har hört om healing, varseblivning och vår fyrdimensionella tillvaro här på jorden.

”Your heart is coming here to understand a deeper sense of your truth. You need to recognize your heart is in a space that is allowing you to illustrate your greater being. ”

” Ditt hjärta kommer hit för att förstå en djupare känsla av din sanning . Du behöver känna igen att ditt hjärta är på en plats som tillåter dig att illustrera ditt högre väsen”

Boka här:
http://www.responsability.se