The Reconnection utvecklar sitt kursprogram. I samband med den nya kursplanen, introducerar de också nya professionella titlar. Här är viktig  information till dig som redan är befintlig utövare som  The Reconnection gjort för dig som redan är utövare:

http://www.thereconnection.com/reconnective-healing-foundational-practitioner-information/

Här är  information på svenska.  Viktigt att alla utövare sätter sig in i de nya formatet.
Ta kontakt med The Reconnection eller en mentor om du vill veta mer.
http://www.thereconnection.com/newsletter/2014/Seminars/InfoEmail/PractitionerLetter/Practitioner_Letter_2014_SW.html?utm_content=naomi%40thereconnection.com&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=klicka+h%C3%A4r&utm_campaign=K%C3%A4ra+ut%C3%B6vare+av+Reconnective+Healingcontent