Är du nyfiken på vad 2017 har i sitt sköte? Hur ser min ekonomiska framtid ut – jobb & pengar? Lever jag i rätt relation/ när hittar jag den rätte? Vad kan jag göra för min hälsa? Nu erbjuder jag också:

Vägledning och meditation:

  • Medial vägledning
  • Gruppsessioner med budskap
  • Vägledda meditationer i grupp
  • Skräddarsydda personliga meditationer

Är du i behov av vägledning från ett högre medvetande/universum/änglar/hjälpare/guider/vänner i icke fysisk form
(vilket ord du än är bekväm med) så arbetar jag numera även som kanal för dessa kärleksfulla medvetanden som
Certifierad Universell Kommunikatör™ .

Sagt om medial vägledning hos mig:
Karin: ”Kan bara säga KLOCKREN och mycket kompetent.”

Sanna: ”Vägledningen och svaren på mina frågor kändes väldigt sanna för mig. Det var över förväntan! Kände
tydligt att Susanne lyckades förmedla att kommunikationen till största del stod mellan mig och mina guider. Tog
gott om tid till varje fråga och fick veta det jag behövde veta innan vi gick vidare.”

Anna: ”Specifikt och tydligt. Jag går ju hem klarare i huvud och hjärta. Vet vad jag behöver göra och hur jag ska
gå vidare. Mycket av det hon pratade om hade jag på känn och det här var som ett kvitto. Tack!”

Helena:”Jag hade skrivit ner de frågor jag ville ha vägledning i innan sessionen dock behövde jag aldrig
ställa dem då de blev besvarade ändå. Klockrent.”

Du kan fråga om precis vad som helst som du behöver råd och vägledning om utifrån dig själv. Ibland är svaren väldigt specifika och exakta och ibland är de väldigt symboliska och ger vägledning i liknelser. Informationen är i princip alltid väldigt kärleksfull och upplyftande.

Hoppas att du precis som jag är nyfiken att upptäcka mer…

Mina tjänster:
Reconnective Healing
Reconnective Healing (RH) är en återgång till ett optimalt tillstånd av balans. Det är resultatet av att interagera med heltäckande RH spektrum av frekvenser som består av energi, ljus och Information®.
Dess första baselement är energi. Energi är allt vi består av ekologiskt, vår essens och vår fysiska kropp.
Ljuset är resonans och kommunikation inom dessa frekvenser mellan universum och oss.
Informationen kommer genom mycket interaktion och indragning med energi och ljus.
Det är konkret, mätbart … du kan faktiskt känna det.

The Reconnection
The Reconnection är ett accelererad utbyte av energin, ljus och information som finns i Reconnective Healing Frekvenser. Det är ett fokuserat formation för att ansluta tre system: de leylinjer på vår planet, meridianen linjer i den mänskliga kroppen och den universella energinätet. The Reconnection är en ”en gång i livet upplevelse” som binder oss tillbaka till en tidlöst intelligent system .

Medial Vägledning
Under en Medial Vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum. Vi jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga utan verkar som en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser.
Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor. Det kan vara bra att förbereda dina frågor i förväg.

Gruppsession med budskap från Universum
Varmt välkommen på en kväll med änglar, guider och andra ljusvarelser.
Under en gruppsession kommer det oftast budskap till hela gruppen, till människorna som helhet, och även personliga budskap till deltagarna.
Deras budskap är ofta väldigt upplyftande och kärleksfulla och stöttar dig att att leva ditt mest fullkomliga liv.
En gruppsession är ett bra sätt att få ett smakprov på hur en Universell Kommunikatör™ arbetar.

”Hemma hos”
Denna kväll går även att få som en ”hemma hos”. ( minst 6 personer)
Då kommer jag hem till dig och håller en gruppsession. Bokas endast vid personlig kontakt.

Skräddarsydd meditation
Du kan få en skräddarsydd meditation som är avsedd just för dig och din livssituation. Jag kommer att ta emot den information du behöver just nu och vad du behöver uppleva och gå igenom för att du ska må bättre, få mer kontakt med ditt eget universella team, bli av med blockeringar och rädslor mm. Detta sker antingen vid ett personlig möte eller på distans.
Denna meditation spelas in och vidaredistribueras till dig sedan.

Vägledda meditationer i grupp
Under en gruppmeditation får du delta i 2 vägledda meditationer. Jag tar emot just det som gruppen och individen behöver just nu och vägleder deltagarna. Du kommer att höja ditt medvetande, ta del av höga frekvenser, öppna upp dig för kommunikation med ditt eget universella team, rensa blockeringar och rädslor mm.

Boka tid

Om mig,
Som många av er redan vet har jag jobbat med som Reconnective healing utövare sedan 2008 då jag mötte ett kall jag inte annat än kunde följa även ut i yrkeslivet. När jag trappade ned 2014 och släppte min roll som mentor och lärarassistent i The Reconnections lärarteam för att ”bara” vara utövare. Från att tidigare varit upptagen 24/7 hade jag nu öppnat upp för något nytt att ta plats universum fyllde utrymmet som uppstod med överflöd och en ny resa började….
Efter några plötsliga och väldigt starka spontana möten med vad jag då inte kunde beskriva som något annat än ”gudomliga varelser” vart jag nyfiken på att kunna kommunicera mer medvetet med dessa gudomliga varelser och inte ”bara” när de kom på spontana besök:-) Det ledde mig in på en resa för att utveckla denna kontakt via Kyle Gray i London , Branka Okeijn och utbildningen till Intuitive Angel Messenger™ och att jag gick gick två terminskurser i att ”Utveckla dina mediala förmågor och stå i stadig kontakt med ditt universella team” för Camilla Hosenfeld och vidare hennes första kull i yrkesutbildningen till ”Bli en Universell Kommunikatör™”.

Personligen känner jag att min erfarenhet och vana att lyssna till och ta emot Reconnective Healing frekvenserna hjälpt mig även i detta steg att vara en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser. Mitt jobb är fortfarande att lyssna och ta emot, och inte lägga mig i det som kommer igenom. Det som kommer igenom är mellan klienten och källan och jag är bara mediet som underlättar kommunikationen.

När min resa började hade jag ingen speciell relation till ordet änglar … trots att jag arbetat med healing såg /ser jag fortfarande på mig själv som ganska ”oflummig” och att de var väl lite gulligt om jag någon gång såg någon som höll på med änglar men associerade änglar mest som bokmärkesänglar man hade när jag var liten… Jag kopplade från början inte alls ihop ordet ”änglar” med de ”gudomliga möten” jag själv upplevt, men någonstans när jag satt och sökte mer information förstod jag att vi människor sätter olika ord på det vi upplever med våra sinnen och ibland tolkar eller beskriver vi samma sak olika. Jag förstod att en del kallar dessa gudomliga medvetanden/vänner i icke fysisk form/ hjälpare för just änglar.. eller om du så vill kärlekens budbärare:)

Att komma i medveten kontakt med de ljusvarelser vi har med oss och som finns i universum har förändrat mitt liv och jag är otroligt glad att jag nu har förmånen att även kunna hjälpa andra ta del av den informationen.

Det är ett privilegium att få jobba i detta ”mellanrum” mellan den fysiska världen och den andliga världen för att sprida kärlek, läkning och utveckling
Jag känner mig ödmjuk och väldigt glad över att få vara med och sprida detta ljus och information och vara med på denna resa och jag vill också bjuda in dig på denna fina resa och du ska känna dig varmt välkommen!

Vad är en Ängel?
som Kyle Gray uttrycker det: ”Ordet kommer från grekiskans Angelos som betyder ”budbärare”. The ’el’ kommer från det hebreiska ordet Elohim som betyder Gud, jag menar inte en man med skägg som sitter på ett flytande moln, jag menar den universella energi som rör sig genom oss alla – en energi av kärlek. Gud är kärlek, och änglar är tankar från Gud så de är också kärlek.”

som Doreen Virtue uttrycker det
Ängel betyder ju budbärare, änglar för med sig budskap från skaparens gudomliga sinne
” De är Guds gåva till oss, utsända för att påminna oss om vår gudomliga natur, att vara kärleksfulla och vänliga,samt att upptäcka och finslipa våra talanger för att världen ska bli bättre, och hålla oss ifrån fara innan vår tid är kommen. De guidar oss också i områden som relationer, hälsa , karriär och även ekonomi. Dina änglar är en del av Guds plan av harmoni, de hjälper och lugnar dig eftersom en person i taget leder till en värld av fredliga människor, vilket ger en värld i fred. ”

De är en fantastisk gåva att ha tillgång till denna kontakt i mitt personliga liv, för de var så de började och jag har genom att öva på andra och den feedback de gett även förstått att jag kan verka som en klar kanal för denna kommunikation även till andra.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller vill veta mer!