The Personal Reconnection®

Varför återkopplas?

The Personal Reconnection är en unik process som endast görs en gång i livet. The Personal Reconnection rekommenderas ofta när du är redo för en förändring, personlig utveckling och/eller om du söker en klarare bild av din livsväg/livsuppgift eller vill accelerera på din väg om du redan funnit ditt syfte i livet . Du förs helt enkelt närmre den du verkligen är och din kontakt med källan/Gud/Kärleken/Universum.

Många klienter beskriver att det känner sig transformerade, ökat medvetande, ökad synkronisitet eller helt enkelt flyt, att de finner sin livsuppgift eller att allt faller på plats och att nya möjligheter, människor och situationer dyker upp vid precis rätt tillfälle. För en del kan de gå snabbt och relativt dramatiskt medan för andra kan de komma ganska stillsamt steg för steg. Att man känner sig mer medveten och lyssnar mer på den man egentligen är. Att de blir tydligare vad som är bra för en själv och enkelt släpper sånt som inte är relevant längre och fokuserar mer på de som ger glädje och harmoni.

The Personal Reconnection®
”The Personal Reconnection är den process som återupprättar förbindelsen mellan kroppens Meridianer och nätverket av kraftlinjer på och runt vår planet.

Ursprungligen var meridianlinjerna, ibland kallade akupunkturlinjerna, på våra kroppar kopplade till rutnätet som omsluter jorden och korsar varann på kraftplatser som Machu Pichu och Sedona. Dessa rutnät var designade att fortsätta ut och koppla ihop oss med ett ofantligt mycket större rutnät, som knyter samman oss med hela universum.

Våra kroppar innehåller egna uppsättningar av energilinjer och punkter och, även om de bara är rester av vad de en gång var, fortsätter dessa linjer att tjäna som vår förbindelselänk till universum: en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan stort och litet, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Över tid blev vi frånkopplade från dessa linjer.

The Personal Reconnection bringar in ”nya” axiatonala linjer sammanlänkar oss på en mer kraftfull och utvecklande nivå som möjliggör för oss att standardisera unika vibrationsnivåer och frekvenser för healing och slutligen för vår evolution. Dessa axiatonala linjer är en del av ett tidslöst nätverk av intelligens, ett parallellt – dimensionellt cirkulationssystem som drar grundläggande energi till förnyelsefunktionerna i den mänskliga kroppen.

The Personal Reconnection bringar in och aktiverar dessa nya linjer, och möjliggör utbytet av energi, ljus och information, återkopplingen av DNA-kedjor och återintegrationen av ´strängar´”
Citat hämtat från den officiella broschyren för utövare Från The Personal Reconnection ”Getting the word out”

Har du frågor eller vill boka din The Personal Reconnection:
Susanne Ankarkrans Telefon: 0733- 897 333
Foundational Practitioner of Reconnective Healing™ samt   Reconnection-Certified Practitioner™
Boka tid

The Personal Reconnection® utförs alltid ”på plats” under två sessioner vanligtvis under två på varandra följande dagar.(24-72 timmar emellan) utförs endast 1 gång i livet.
Vänligen notera: Även om det inte är ett krav är det rekommenderat att ta 1- 3 Reconnective Healing sessioner före du tar emot din The Personal Reconnection.

Pris: The Personal Reconnection® kostar alltid totalt 333 euro i hela Europa, oavsett utövare
Om du vill betala med svenska kronor gäller dagskurs.(333 euro * Svensk köpkurs) Valutakurser

Utlåtande från mitt Certifieringstest vid förnyelse av  Reconnection-Certified Practitioner™
”I did Susanne her credential session. That means she did an exam. The Reconnection she showed me was absolutely perfect. Nothing can be added to perfection. The focus and elegance was very inspiring!”
Nadia Van Ramm
Mentor & Teaching Assistant in The Reconnection international  teaching team.
fritt översatt:
”Den  Reconnection session hon visade var helt perfekt. Ingenting kan läggas till fulländning. Hennes fokus och elegans var mycket inspirerande!”
Nadia Van Ramm
Mentor och lärarassistent i The Reconnections internationella lärarteam

The Personal Reconnection® hette tidigare The Reconnection® och är exakt samma sak.