Universell kommunikatör™

En Universell kommunikatör™ (UK) är en ren kanal som står i stadig kontakt med sitt universella team, som alltid förmedlar den information som kommer från Universum,guider, änglar och andra ljusvarelser, utan att själv förändra informationen. När den Universella Kommunikatören t ex leder mediationer så tar hen emot den inforrmation som Universum vill att deltagarna ska uppleva.

UK är en kanal för högre information, UK är en ren kanal som inte färgar informationen med egen information, allt för att klienten ska få den högsta kvaliteten på de budskap som kommer.

universellkommunikatorcert

När jag trappade ned 2014 och efter några plötsliga väldigt starka spontana möten med vad jag då inte kunde beskriva som något annat än ”gudomliga varelser” vart jag nyfiken på att kunna kommunicera mer medvetet med dessa gudomliga varelser och inte ”bara” när de kom på spontana besök:) Det ledde mig på en resa för att utveckla denna kontakt via Kyle Gray i London , Branka Okeijn och utbildningen till Intuitive Angel Messenger™ och att jag gick gick två terminskurser i att ”Utveckla dina mediala förmågor och stå i stadig kontakt med ditt universella team” för Camilla Hosenfeld och vidare hennes första kull i yrkesutbildningen till ”Bli en Universell Kommunikatör™”.

Läs mer om min bakgrund under om mig. https://rhstockholm.se/kontakt/om-mig/

Länk kommer till vår gemensamma hemsida: http://universellakommunikatorer.se/

Spara

Spara