Skräddarsydd meditation

Du kan få en skräddarsydd meditation som är avsedd just för dig och din livssituation. Jag kommer att ta emot den information du behöver just nu och vad du behöver uppleva och gå igenom för att du ska må bättre, få mer kontakt med ditt eget universella team, bli av med blockeringar och rädslor mm. Detta sker antingen vid ett personlig möte eller på distans.

Denna mediation spelas in och vidaredistribueras till dig sedan.

Denna session tar ca 60 minuter.

Gruppmeditation

Under en gruppmeditation får du delta i 2 vägledda meditationer. Jag tar  emot just det som gruppen och individen behöver just nu och vägleder deltagarna. Du kommer att höja ditt medvetande, ta del av höga frekvenser, öppna upp dig för kommunikation med ditt eget universella team, rensa blockeringar och rädslor mm.

En gruppmeditation tar ca 2 timmar, inkl. fika.